Dziękujemy za okazane wsparcie!

Płatność jest przetwarzana i wkrótce zasili nasze konto, abyśmy mogli przeznaczyć środki na leczenie i rehabilitację naszych Podopiecznych.