STATUT

Cele Fundacji

1. Ochrona i promocja zdrowia oraz ratowania życia dzieci,
2. Pomoc dzieciom niepełnosprawnym i ciężko chorym,
3. Edukacja społeczna, uwrażliwianie na problemy dzieci z deficytami społecznymi i chorobami,
4. Promocja oraz wspieranie wolontariatu,
5. Udzielanie pomocy szpitalom i placówkom medycznym w zakresie ochrony zdrowia i ratowania życia dzieci,
6. Udzielanie pomocy placówkom wychowawczym, oświatowym i opiekuńczym w zakresie opieki nad dziećmi,
7. Dofinansowywanie domów dziecka oraz organizowanie i wspieranie wszelkich innych form pomocy skierowanej na rzecz domów dziecka.

Fundacja Szlachetne dłonie

Adres

60-782 Poznań,
ul. Grunwaldzka 11

Konto Bankowe

39 1140 2004 0000 3402 8057 3711

Dane Rejestrowe

KRS:0000864442, NIP:7822887820, REGON:387271851

Nasze cele realizujemy poprzez

1. Organizowanie koncertów, konkursów, festynów, konferencji i spotkań,
2. Organizowanie zajęć i kursów oświatowo-kulturowych, zajęć naukowych, zajęć sportowych oraz tworzenie kół i klubów zainteresowań,
3. Finansowanie leczenia dzieci ciężko chorych,
4. Finansowanie pomocy dzieciom niepełnosprawnym,
5. Organizowanie imprez charytatywnych oraz imprez sportowych, kulturowych i artystycznych,
6. Propagowanie integracji dzieci zdrowych z dziećmi niepełnosprawnymi,
7. Pozyskiwanie dotacji z UE,
8. Organizowanie i finansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego oraz lekarstw niezbędnych do ratowania zdrowia lub życia dzieci.


"Nawet skromna pomoc jest zawsze lepsza od wielkiego współczucia".
WŁADYSŁAW LORANC

Chronimy zdrowie

Pomagamy dzieciom niepełnosprawnych i ciężko chorym.

Edukacja społeczna

Uwrażliwianie na problemy dzieci z deficytami społecznymi i chorobami

Udzielanie POmocy

Szpitalom i placówkom medycznym w zakresie ochrony zdrowia i ratowania życia dzieci,